Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

DEĞİŞEN DÜNYA YETKİNLİKLERİ EĞİTİM KATALOĞU

KATILIMCILAR

Tüm Çalışanlar

 

EĞİTİMLERİN AMACI

İşim İletişim eğitimi Den Akademi'nin iletişimsizliğin kurumlara maliyetlerini, jenerasyonlar arası iletişimi, algı yönetimini, farkındalığı yüksek eğitim oyunlarıyla ve egzersizlerle desteklediği jenerik bir eğitimidir. Katılımcılar bu eğitim kapsamında çalışma arkadaşlarının veya personellerinin algı türünü tespit etme yöntemlerini benimseyerek jenerasyonlar arası öğrenme, çalışma ve dünyayı algılamadaki farklılıkları görerek iletişim kurma yeteneklerine sahip olacaktır.

İKNA YÖNETİMİ

Saha satış personelinin mutsuz müşteriyi sadık müşteriye dönüştürmesini, satış artırmak için ikna becerilerini kazanmasını ve deneyim pazarlamayı...

Detay

İMAJ ve ALGI YÖNETİMİ

Algı; duyu organlarımızca taşınan duyusal verileri örgütleyip yorumlamaktır. Algı sistemini bilmek iletişimde çatışmaları azaltır...

Detay

DOĞRU DÜŞÜNME ve DİNLEME BECERİLERİ

İş yaşamında iletişim kopukluğundan kaynaklanan sorunları minimuma indirmeyi ve çatışmaları azaltmayı amaçlar.

Detay

YENİ DÜZENDE HİZMET KÜLTÜRÜ

Yeni Dünyada Mağazacılık eğitimi sürekli gelişen ve değişen perakende sektörünün dinamiklerini anlamayı...

Detay

SESSİZ İLETİŞİM: BEDEN DİLİ

Markanın temsilcisi olan saha satış personeline etkili beden dili kullanma ve hitabet sanatını öğretme eğitimidir.

Detay

ÇATIŞMA ve UZLAŞMA YÖNETİMİ

İş ortamındaki çatışmalar, kurumlara her yıl çok büyük kayıplara mal olmaktadır. Bu kayıpların nedeni olan çatışmaların kaynağı...

Detay

JENERASYONLAR ARASI İLETİŞİM

İş ortamında geçmişe oranla çok daha karma jenerasyonların var olduğu günümüzde, kuşaklar arası tutum, davranış ve algı farklılıkları nedeniyle...

Detay

STRES YÖNETİMİ ve İÇ MOTİVASYONU

Çalışma ortamının yarattığı stres ve motivasyon düşüklüğü çalışanların performansını düşüren büyük bir etkendir...

Detay

MÜŞTERİ DUYGUSUNU YÖNETEBİLME

Müşteri deneyimi yolculuğunda hedef kitlenin duygularını anlamayı, olumsuz duyguları olumlu yöne çevirebilmeyi, duygularla başa çıkma...

Detay

HİZMETTE İZ BIRAKMA

Dünyanın hızla değişen dinamiklerinde, hizmet süreçlerindeki ihtiyaç, talep ve beklentilerde kaygan bir zeminde durmakta...

Detay