Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİM KATALOĞU

KATILIMCILAR

Tüm Çalışanlar

 

EĞİTİMLERİN AMACI

Kurum çalışanlarının, aidiyet duygularını içselleştirmesini, değişen dünyada kurum kültürünün temel bileşenleri olan imaj, temsil ve ortak değerlerin benimsetilmesini, görev yerine hizmet bilinciyle hareket edilmesinin aktarıldığı ve tüm bunların yol haritaları ile pekiştirildiği uygulamalı eğitim programıdır.

KURUM KÜLTÜRÜ ve AİDİYETİ YÜCELTME

Yöneticilerin ekiplerinin kuruma aidiyet duygularını ve kurum kültürünü pekiştirmesini ve perakende dünyasında hizmeti yüceltmenin önemini ...

Detay

İŞ DÜNYASININ TEMEL ETİK KURALLARI

Kurum personellerinin meslek ve iş etiğinin standartlarını öğrenmesini ve bu bilgilerin pratik iş davranışına dönüştürülmesi için...

Detay

VERİMLİ ZAMAN YÖNETİMİ

Zaman Yönetimi eğitimi katılımcıların zamanın etkin kullanılmasını engelleyen durumları ve tutumları fark etmesini, planlama ve bütünü görme...

Detay

Çalışan ve Şirket Değerlerinde Bütünlük

İnsanların hatta kurumların davranışlarını ve iş yapış modellerini belirleyen, alınan kararların görünmeyen temelini oluşturan ve ilkeler seti olan...

Detay

Kurumsal Temsilin Şirket İmajındaki Etkileri

Kurumların nasıl bilindiklerine, tanındıklarına veya algılandıklarına ilişkin değerlendirmelerin bütünü olan imajı oluşturan, etkileyen, pekiştiren ya

Detay