Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

KAPSAYICILIK ve CİNSİYET EŞİTLİĞİ TEMELİNDE SORUMLULUKLARIMIZ EĞİTİMİ

KATILIMCILAR

Tüm Çalışanlar

 

EĞİTİMLERİN AMACI

Dünyada evrensel bir sorun olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin kavranmasını aksi halindeki yansımalarının sonuçlarının paylaşıldığı, bu alanda farkındalığın sağlandığı, hukuk alanında temel bireysel hak ve sorumluluklarda bilincin oluşmasının amaçlandığı, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen eğitim programıdır.

 

İÇERİKLER - [ 3 Saat ]

•  TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ NEDİR, NE DEĞİLDİR?
•  TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SONUÇLARI
•  ŞİDDET SADECE FİZİKSEL MİDİR?
•  PSİKOLOJİK, EKONOMİK ve SÖZEL ŞİDDET NEDİR? 
•  BİREYSEL HUKUKİ HAKLARIMIZ ve SORUMLULUKLARIMIZ
•  AİLE HUKUKUNDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR