Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

İŞ HAYATINDA NE KADAR ETİK DAVRANIYORUZ?

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 
Etik Nedir?
İş Etiği Nedir?
Etik ve Ahlak Arasındaki Fark Nasıl Ayırt Edilir?
İş Yaşamında Temel Etik Dışı Konular ve Davranışlar
Etik Dışı Davranışların Sonuçları
İşveren-Çalışan İlişkilerinde Etiklik
Yönetici ve Çalışanların Etik Sorumlulukları
Nezaket ve Görgü Kuralları
Etik Davranış Beklentileri
Değer ve İlke Karşılaştırması
Etik Problemleri Tespit Edebilme ve Bildirme Yöntemleri
İş Etiği İhlalleri
Etik Değerlere Uygun Çalışma Ortamı Yaratma
*Vaka Analizleri ile Uygulama Deneyimi
*Grup ve Bireysel Çalışmalarla Öğrenileni İşe Uyarlama Çalışmaları
*Hikayeleştirme ve Oyunlaştırma Egzersizleri
*Video Analizleri ile Çözümleme
 

 

ÖĞRENİR

 
Etiğin ve iş etiğinin ne olduğunu, etik ile arasındaki farkları, bireysel etik, meslek etiği, kurumsal etik farklarını ve iş etiğinin kurumlara yerleşmesinin faydalarının neler olduğunu öğrenir.
 

 

ANLAR

 
İş ortamındaki etik ve etik dışı davranışların çalışanlar ve çalışma ortamı üzerindeki etkisini, kurum ortamı ve iş süreçleri üzerindeki gücünü, hangi davranışın etik hangi davranışın ahlak sınırlarını aştığını kavrar.
 

 

UYGULAR

 
Bireysel, kurumsal tutum ve davranış göstergelerinde etik kavramı ile uyumlu, tutarlı davranır. Kurum içi devamlılığın sağlanmasında ve korunmasında rol oynar.