Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

KURUM KÜLTÜRÜ VE AİDİYETİ YÜCELTME

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 
Çalışanların Gözünden Kurum Algısı
Öldüren ve Olduran Kültürler
Çalışan Bağlılığı: Güçlü Şirketler Neleri Farklı Yapıyorlar?
Çalışan ile Şirket Arasındaki Bağların Çeşitleri ve Sebepleri
Gönülden Bağlı Çalışanların Sayısını Optimum Seviyeye Ulaştırmak
Çalışanları Bağlı ve Verimli Tutmak
Geleceğe Hazır Olmak İçin Neler Yapılmalı?
Proaktif & Reaktif Yaklaşımın Kurumsal İmaja Etkisi
Çalışanlar Neden “Bu benim işim değil.” der?
İş Hayatıyla İlgili Beş Temel Zorluk
Çalışanların Kurum Kültürü için Anlamı
Çalışanları Kriz Zamanlarında Bağlı ve Verimli Tutmak
Çalışanların, Postcovid Etkisi ile Değişen Çalışan Duyguları
Kurum Kültürü Kavramı ve İşlevleri
Kurum Anayasası (Değerler, Vizyon, Misyon, Strateji, Hedefler)
Değerler Anketi ve Analizi
Çalışan ve Kurum Değerleri Çarkı
Kurumlar Nasıl Algılanır?
Aidiyet ve Güven İlişkisinde Yöneticinin Rolü
*Vaka Analizleri ile Uygulama Deneyimi
*Grup ve Bireysel Çalışmalarla Öğrenileni İşe Uyarlama Çalışmaları
*Hikayeleştirme ve Oyunlaştırma Egzersizleri
*Video Analizleri ile Çözümleme
 

 

ÖĞRENİR

 
Kurum kültürünün kapsayıcı, koruyucu ve güçlendirici önemini kurumsal temsil, kurumsal imaj, kurum içi iletişim dinamikleri ile aidiyetin birbirini besleyen unsurlar olduğunu öğrenir.
 

 

ANLAR

 
Kurumu oluşturan her bir unsurun ekibi birleştiren, marka değerini yücelten, rekabette öne çıkartan davranış ve tutum bütünlüğü gerektirdiğini ve sorumluluklarını anlar.
 

 

UYGULAR


Kurumsal iş yapış modelleri, belirsizlik veya kriz anlarında yaklaşım ve sorun çözme yöntemleri sergilemede kurum kültürünü rehber alır, iş modelini bu çerçevede sergiler. Bütünsel kurum kültürün parçası olmanın bilinci ile hareket eder, yenilikler, öneriler sunar.