Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

SESSİZ İLETİŞİM: BEDEN DİLİ

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 
İletişimde Öne Çıkmak İçin İlk Adım
Sözsüz İletişimin Öğeleri
Beden Dilinin Etkileme Gücü ve İlk İzlenim
Beden Dilinin Sınıflandırılması
Beden Dilini Okuma
İletişimde Dış Görünüş
En Yaygın Beden Dili Hareketleri ve Anlamları
Jest ve Mimiklerin Kullanımı
Ses Tonu ile Beden Dilinin Uyumu
Duyguyu-Düşünceyi Doğru Yansıtma
Duruş ve Taşıdıkları Mesajlar
Beden Dili Teknikleri ile “Ayna” Yöntemi
İnsanları Tanımada Beden Dili ve Empati
Özgüven ve Özsaygının Beden Diline Etkisi
Beden Dilinin Profesyonel Anlamda Kullanımı Hakkında Öneriler
*Vaka Analizleri ile Uygulama Deneyimi
*Hikayeleştirme ve Oyunlaştırma Egzersizleri
*Video Analizleri ile Çözümleme
*Grup ve Bireysel Çalışmalarla Öğrenileni İşe Uyarlama Çalışmaları
 

 

ÖĞRENİR

 
İletişimde beden dilinin gücünü, etkin kullanımı konusunda ipuçlarını, kendi beden dilini yöneterek çevresiyle doğru iletişim kurmayı, karşısındakinin vücut hareketlerini dikkate alarak duygu ve düşünceleri çözümleyebilme yaklaşımlarını öğrenir.
 
 

ANLAR

 
Yaşamın her alanında, ikna etmekten problem çözmeye, karşısındaki kişiler üzerinde oluşturduğu etki ve gücü anlar. Karşısındaki kişinin ne söylediğini değil, neyi ifade ettiğini anlayabilecek, iletişimdeki olası çatışmaları önleyebilecek, dolayısıyla ilişki kalitesindeki verimi arttıracak kazanımlar elde eder. 
 
 

UYGULAR

 
İletişimin en güçlü öğesi olan beden dilini etkili kullanmak için yöntemler geliştirir. Beden dilini oluşturan unsurları doğru okuyarak ve anlamlandırarak, etkileme yöntemleri ile iş ve sosyal davranışlarına yansıtır.