Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanı Kimdir?
İnsan Kaynakları Danışmanı, personel işe alımından başlayan süreç veya yöntemlerini düzenleme, yapıda yoksa yeniden kurar. Performans ve yetenek yönetimini sağlar. Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimleri planlar. Konularında hizmet verdiği kuruma danışmanlık hizmeti sunar.

 

İnsan Kaynakları Danışmanlığı Ne demektir?
İnsan kaynakları danışmanlığı, kurumsallaşmış ya da kurumsallaşma yolunda ilerleyen şirketlerde insan kaynakları süreçlerini destekleyen iş koludur. Bu süreçlerde uzmanlaşmış kişiler bilgi birikimlerini ve şirkete en uygun modülleri şirketlerle paylaşırlar.

 

İnsan Kaynakları Danışmanı Ne Fayda Sağlar?

 • Kariyer ve performans süreçlerinin yürütülmesinde departman yöneticilerine destek verir.
 • Performans sistemi kurar.
 • Prim sistemi kurar veya var olanı optimum şekilde kullanılmasını sağlar.
 • Organizasyon şemasını belirler.
 • Görev tanımlarının hazırlanmasına destek verir.
 • Personelin nitelikleri ile kurum ihtiyaçlarının hangi ölçüde uyuştuğunu tespit etmek için iş analizleri gerçekleştirir.
 • Gelişim alanlarını belirlemek üzere personel ile düzenli olarak görüşmeler yapar.
 • Yetenek ve kariyer yönetimi süreçlerinde personelin eğitim veya gelişim faaliyetlerinin belirlenmesinde destek verir.
 • Personel bağlılığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütür.
 • Şirketin devlet teşviklerinden yararlanması için ilgili kanallarla iletişimi ve iş birliğini sağlar.
 • İşe alımı gerçekleşecek adayların seçiminde uygun yöntem ve kanalların belirlenmesini sağlar.
 • İşe alım süreçlerinde departman yöneticileri ile beraber mülakatları gerçekleştirir.
 • Kurumun işe alım stratejileri ile prosedürlerinin oluşturulması veya düzenlenmesi faaliyetlerine destek verir.
 • İlgili kanun, yönetmelik ve prosedürler hakkında yönetime danışmanlık hizmeti sunar.
 • Düzenli olarak ilgili yöneticilere raporlar sunar.