Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

İMAJ VE ALGI YÖNETİMİ

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 
İmajı Oluşturan Unsurların Kurumsal Temsil Süreçleri ile İlişkisi
Kurum Vizyonuna Uyumlu Kişisel İmaj ve İş Davranış Modeli
Güven ve İtibar İlişki Çarkı
Tutum, Duygu ve İletişim Döngüsü 
Kurum Çalışanlarının Marka İmajına Yansıması
Belirsizlik veya Kriz Anlarında Yaklaşım ve Sorun Çözme Yöntemleri
Müşteri ve Tedarikçilerin Marka Algılarını Doğru Oluşturabilme Kriterleri 
Kurum İçi İletişim Fonksiyonları ve Amaçları
Yazılı, Sözlü ve Sözsüz İletişim Yetkinlikleri 
İlk ve Son İzlenimin Gücü ve Dengesi 
*Vaka Analizleri ile Uygulama Deneyimi 
*Grup ve Bireysel Çalışmalarla Öğrenileni İşe Uyarlama 
 

 

ÖĞRENİR

 
Kurumların nasıl tanındıklarına ve algılandıklarına ilişkin değerlendirmelerin bütünü olan kurum imajını oluşturan, etkileyen ya da risk oluşturan unsurları kurumsal temsil süreçleri ile ilişkilendirmeyi öğrenir.
 

 

ANLAR

 
Kurumun misyonu ve sergilemek istediği marka algısı ile bireysel tutum, dış görünüş ve iş yapış modelinin bütünlüğünü ve işe olan etkisinin önemini, güven zincirinin önemli bir parçası olduğunu anlar.
 

 

UYGULAR

 
Sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim yetkinlikleri ile kurumsal güven ve temsil unsurlarının kritik noktalarını bilerek işine yansıtır.