Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

 

Eğitimin İçeriği

 
Eğitmen ve Fasilatör Ayrımı, Ortak Özellikleri
“Eğitici” Kimliği ile Etkin Bir Eğiticinin Özellikleri
Eğitim Yönetiminde Eğitimcinin Görevleri Nelerdir?
Eğitim İhtiyaç Analizi Uygulamaları
Etkin ve Özgün İçerik Hazırlama
Eğitim Sunumlarının Tasarımı Nasıl Olmalı?
Öğrenme ve Öğretmede Eğitim Teknolojileri
Deneyimsel Öğrenme Tasarımlarının Eğitime Katkısı
Eğitim Materyallerinin Doğru Yer ve Zamanında Kullanımı
Eğitim Süresi ve Akış Planı
Eğitim Sunumlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler
İletişim Becerileri
Eğitimde Beden Dili
Eğitimde Zaman Yönetimi ve Eğitim Öncesi Hazırlıklar 
Yetişkin Eğitiminin Temel Prensipleri (Androgoji)
Öğrenme Stilleri 
Öğrenmeyi Etkileyen Dış Faktörler
Farklı Özelikleri Olan Katılımcılarla İletişim
Eğitimin Kapanışında Nelere Dikkat Edilmeli?
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
*Grup ve Bireysel Çalışmalarla Öğrenileni İşe Uyarlama Çalışmaları
*Vaka Analizleri ile Uygulama Deneyimi
 

 

Öğrenir

 
İlham vererek katılımcıları harekete geçirme ve farklı katılımcı profillerini dâhil ederek eğitimi zenginleştirme yöntemlerini, yetişkin eğitiminin temellerini, etkileyici eğitim akışları hazırlamayı, dijital ve interaktif yapılandırılmış öğrenme araçlarını, eğitim sonrası kazanım ve gelişim raporlama süreçlerini içeren hem eğiticilikle hem de eğitim yöntemleri ile ilgili temel kavram ve ilkeleri öğrenir.
 
 

Anlar

 
Başarılı bir eğitimci olmak için gerekenleri daha iyi anlar, alanlarında iyi bir eğitmen olabilmeleri için ihtiyaç duydukları araç ve tekniklerle bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmenin önemini kavrar, eğitimci kimliği ile nitelikli işgücüne ve kurumsal verimliliğe sağlayacağı katkının gücünü fark eder. 
 
 

Uygular

 
Yeni nesil yöntem ve tekniklerle, disiplinler-arası bağlamda bilgi ve yetkinlikleri bir araya getirerek eğitim ve öğrenme dinamikleri ile güçlendirilmiş yaşayan eğitimler tasarlayabilir, sunabilir ve kurumuna özgü sürdürülebilir eğitim ve gelişim programları hazırlayabilir.