Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

ETKİN TOPLANTI VE EKİP YÖNETİMİ

 

Eğitimin İçeriği

 
Toplantı Yönetiminin Aşamaları
Toplantı İhtiyacının Tespiti
Toplantının Amacının  ve Katılımcılarının Belirlenmesi
Toplantı Davet ve Duyuru Aşamaları
Toplantı Gündeminin Belirlenmesi
Toplantı Boyunca Gündem Bütünlüğünün Sağlanması
Toplantı Süresinin Belirlenmesi ve Zaman Yönetimi
Toplantı Hazırlığı Nasıl Yapılır?
Toplantıda Akış Kontrolü
Toplantı Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Toplantı Yöneticisinin Sorumlulukları
İnteraktif Katılım, İletişim ve Eşgüdüm
Toplantıda Etkili Sunumun Nitelikleri
Toplantı Tutanağının Önemi ve Modeli
Gündem Maddelerini Tartışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Karar Alma ve Grup Kararı Oluşturma
Toplantı Nasıl Bitirilmeli?
Toplantılarda Stres Yönetimi
Toplantıda Problem Çözme Tekniklerinin Kullanılması
Toplantı Sonrası Takip  
*Vaka Analizleri ile Uygulama Deneyimi
*Grup ve Bireysel Çalışmalarla Öğrenileni İşe Uyarlama Çalışmaları
*Hikayeleştirme ve Oyunlaştırma Egzersizleri
*Video Analizleri ile Çözümleme
 

 

Öğrenir

 
Toplantı öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri, toplantıların nasıl daha verimli hale getirilebileceğine ilişkin yöntemleri öğrenir. Toplantı tutanağının esaslarını ve takibini kavrar.
 
 

Anlar

 
Gerekli bilgi alışverişinin sağlanmasında, çalışanlar ve departmanlar arası doğru iletişimin kurulmasında, çatışmaların önlenmesinde ve sorunların çözülmesinde toplantıların önemini anlar. Etkili toplantı yönetmenin iş sonuçlarına nasıl yansıdığını örnekleri ile anlar.
 
 

Uygular

 
İş süreçlerine, ekip içi dinamiklere maksimum fayda sağlayacak şekilde toplantı ihtiyaçlarının belirlenmesinden toplantıların gerçekleşmesine ve sonuçların takibine kadar tüm süreci verimlilik, etki ve kazanç ilkeleri ile yönetir.