Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

YÖNETİCİLİK BECERİLERİNDE VİZYON

 

Eğitimin İçeriği

 
Kalbe Dokunan Yönetim Modeli
İşe Bağlılık Yaratabilmenin Metotları
Ekipleri Vizyonda Buluşturmak
Coğrafyalara Göre Yönetim Anlayışı
Vizyoner Olmanın Özellikleri
Oluşan Enerji Kayıplarını Fark Edebilmek
Başarı Hikayesi Olan Vizyonerler Nasıl Başardılar?
Güçlü İş Birliği Zemininin Vazgeçilmez Unsurları
Strateji ve Metot Arasındaki Fark
İnsanlarla Ağ Değil, Bağ Kurmayı Başarabilmek
Değişim ve Dönüşüm Sürecinde İkna
Yönetimde Adil İş Dağılımı
“Sorumluluk Senin” Demek Ne Zaman Doğrudur?
İş Paylaşımı ve Sorumlulukların Belirlenmesindeki Unsurlar 
Çalışanı Yüceltmek ve Çalışana Takdir
Hipnotik ve Metoforik İletişimle Yönetim
*Hikayeleştirme ve Oyunlaştırma Egzersizleri
*Vaka Analizleri ile Uygulama Deneyimi
*Grup ve Bireysel Çalışmalarla Öğrenileni İşe Uyarlama Çalışmaları
 

 

Öğrenir

 
Yönetim becerileri ile değer yaratan yönetim modelinin entegre edilerek bir yönetsel beceri olarak geliştirilmesini öğrenir. Astları, üstleri ve eş pozisyondaki kişilerle vizyoner yaklaşımları ile güçlü iletişim kurmayı, kendini ve çevresindekilerini geliştirmeyi öğrenir.
 

 

Anlar

 
İnsan ilişkilerinde yönlendirici olmanın önemini, yönetsel fonksiyonlardaki gücünü ve etkisini anlar. Çoklu beceri ve tutum setinde dengeyi bulabilmenin kritik noktalarını anlar. 
 
 

Uygular

 
Kendisini ve ekibinin gelişiminde sürekliliği sağlar. Değişime yön veren vizyoner yaklaşımları ile ekibin gücünü artırır, kuruma yeni inovatif fikirler sunabilir.