Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

YENİ DÖNEMDE YÖNDERLİK

 

Eğitimin İçeriği

 
Yönetici ve Liderlik Enerji Anketi & Analizi
Liderlik Çarkı Envanter Uygulaması
Yönderlik Ne Demektir?
Eski ve Yeni İş Modelleri Arasındaki Farklılıklar
Rekabetin Gücü ve Değişken İş Dünyasının Yeni Dinamikleri
Yönetici & Liderlik Modelleri
İyi Liderlik & Kötü Liderlik
Yöneticilik Becerilerinin Refleks Haline Dönüşümü 
İş Dünyasının Yeni Beklentileri ve Nitelikleri
Paydaşlar Ne Bekler?
İnovatif ve Çözüm Odaklı Olmanın Prensipleri
Yönderliğin Rotası
Çalışan ve Şirket Bağlarında Yönder Olabilmek
Güven Zinciri Halkaları
Growth Metodu ile Gelişim Yolu
Projektör Etkisinin Gücü
Harekete Geçiren Yönder Olabilmek
Doğru Karar Alabilme Metotları
Ekibine Rol Model Olabilmenin Görünmeyen Yüzü
*Hikayeleştirme ve Oyunlaştırma Egzersizleri
*Vaka Analizleri ile Uygulama Deneyimi
*Video Analizleri ile Çözümleme
*Grup ve Bireysel Çalışmalarla Öğrenileni İşe Uyarlama Çalışmaları
 

 

Öğrenir

 
Değişen ve dönüşen yöneticilik yetkinliklerini ve liderlik stilleri ile ekibini nasıl istikrarlı olarak başarıya yönlendirebileceğini öğrenir. Farklılıkları, ekip ruhunu besleyecek ve güçlendirecek iletişim dinamikleri ile yönetmeyi, bağlılık geliştirme unsurlarını performansa çevirme yöntemlerini öğrenir.
 

 

Anlar

 
Ekip içerisindeki bireysel farklılıkları sinerjiye dönüştürmenin mümkün olduğunu, bireyselleşmiş ancak bütüncül yönetimin önemini anlar. Geleceğin yönetim kadrolarında bugünden yer alabilmenin gerekliliklerini, bireyselleşmiş ancak bütüncül yönetimin önemini anlar.
 

 

Uygular

 
Etkin ve etkili liderlik modeli yaklaşımları ile performansı verimli iş sonuçlarına dönüştürme tekniklerini uygular, değişen ihtiyaçlar ve beklentilerde rehberlik eder.