Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

DEĞİŞEN DÜNYA YETKİNLİKLERİ EĞİTİM KATALOĞU

İşim İletişim eğitimi Den Akademi'nin iletişimsizliğin kurumlara maliyetlerini, jenerasyonlar arası iletişimi, algı yönetimini, farkındalığı...

Detay

KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİM KATALOĞU

Kurum çalışanlarının, aidiyet duygularını içselleştirmesini, değişen dünyada kurum kültürünün temel bileşenleri olan imaj, temsil ve...

Detay

YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİM KATALOĞU

Sürdürülebilir başarının ana hedef olduğu iş dünyasında zorlu görevleri bulunan karar vericilerin, sadece liderlik veya yöneticilik...

Detay

SATIŞ BECERİLERİ GELİŞTİRME EĞİTİM KATALOĞU

Büyük bir hızla değişen talep ve arz dünyası içinde satış sektörünün dinamikleri, yeni nesil beklentiler, farklı aktarım modelleri...

Detay

KAPSAYICILIK ve CİNSİYET EŞİTLİĞİ TEMELİNDE SORUMLULUKLARIMIZ EĞİTİMİ

Dünyada evrensel bir sorun olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin kavranmasını aksi halindeki yansımalarının sonuçlarının paylaşıldığı...

Detay

DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ

Dijital ortamda bilgiye ulaşma, edinilen bilgiyi analiz etme, özetleme, eleştirel düşünme, medya okuryazarlığının kavramlarını dijital...

Detay

Danışmanlık Hizmetleri

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since...

Detay